Loa CAF Line Array POP-210

Mô tả

  • Hộp được sử dụng bảng cường độ cao, đó là một cấu trúc hội tụ hội đồng quản trị đặc biệt để loại bỏ sự cộng hưởng tự kích thích của hộp.
  • Bass được sử dụng hộp để nén ổ đĩa xuyên tâm.
  • Áp lực âm thanh cao, tầm xa, độ xuyên thấu cao.
  • LF có đầy đủ từ tính mạnh mẽ, linh hoạt và phong phú. MF là sự thâm nhập cao. HF là tinh tế.
  • Bùng nổ mạnh mẽ và bao vây và cảm nhận hiện trường.

Thông số kỹ thuật

Xây dựng

Các ứng dụng

  • Phòng biểu diễn,
  • Khách sạn,
  • Chương trình ca nhạc,
  • Nhà hát,
  • Sân vận động.